Наръчник за изпълнение на проекти в. 4/25.03.2022

25.03.2022

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 4) по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Files: 
Facebook icon
Twitter icon