Implementation stage

Приручник за имплементацију пројеката (в. 2)/27.01.2020

27.01.2020

Приручник за имплементацију пројеката (в. 2) у оквиру другог позива Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија.

Уведомление относно изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финанс. корекции по реда на Закона за управление на средствата от ЕСИФ

29.08.2019

Уважаеми Бенефициери,

Считано от 23 август 2019г. влезе в сила Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове , приета с Постановление № 57 на МС от 2017г./обн. ДВ, бр.27 от 2017г., изм., бр.68 от 2017/ (Наредбата).

Питања и одговори

Питања и одговори, ажурирано 13.08.2019.

Нова верзија PRAG правила, 15.07.2019.

15.07.2019

Нова верзија Практичног водича за процедуре уговарања за спољне активности ЕУ (PRAG) на снази је и примењује се на све тендерске процедуре од данас, 15.07.2019.

Нова верзија PRAG правила доступна је за преузимање ОВДЕ

Приручник за имплементацију пројеката (в. 1)/17.05.2019

17.05.2019

Приручник за имплементацију пројеката (в. 1) у оквиру другог позива Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија.

Pages

Subscribe to Implementation stage