Наръчник за изпълнение на проекти (в. 2)/27.01.2020

27.01.2020

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 2) по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Files: 
Facebook icon
Twitter icon