Наръчник за изпълнение на проекти (в. 1)/17.05.2019

17.05.2019

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 1) по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Files: 
Facebook icon
Twitter icon