Годишњи мониторинг извештај о утицају на животну средину за 2018.

24.07.2019

Годишњи мониторинг извештај за 2018. о компатибилности ефеката животне средине Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија за период 2014-2020 у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) са Стратешким извештајем о животној средини (SEA) можете наћи ОВДЕ.

Facebook icon
Twitter icon