Списък на проектните предложения по Втората покана - 26.11.2018

27.11.2018

Списък на проектните предложения по Втората покана 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 към 26.11.2018

Приоритетна ос 1 - Устойчив туризъм:

Приоритетна ос 2 - Младежи:

Приоритетна ос 3 - Околна среда:

Facebook icon
Twitter icon