Стратегическият проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия стартира

07.09.2023

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева даде старт на изпълнението на стратегическия проект по Програмата за трансгранично сътрудничество (INTERREG VI-A) България – Сърбия 2021-2027 г. при официалното връчване на договора за субсидия. Проектът, на стойност над 7 милиона евро, ще се изпълнява в продължение на 30 месеца от водещия партньор: Главна дирекция „Пожарна безопасност и гражданска защита“ и партньорите по проекта Сектор за управление на извънредни ситуации, Министерство на вътрешните работи на Сърбия, Факултет по пожарна безопасност и граждански защита, Академията на МВР и Националното сдружение на доброволците в Република България.

„Четири отличителни елемента са заложени в този важен за трансграничния регион стратегически проект“, каза зам.-министър Бонева. „Първият елемент е изграждането на култура сред населението да бъдем отговорни към себе си, към съгражданите и към инфраструктурата, вторият – е предварително обучение на професионални кадри и доброволци заедно, третият – снабдяването със съвременна техника и на последно място не на последно място съвместно изграждане на капацитет, така че в трудни моменти мерките да са навреме и координацията от двете страни на границата да е отлична“.

В рамките на проекта са предвидени обучения и съвместни тренировки за реагиране при бедствия и пожари на специализираните служби и доброволци в трансграничния регион България – Сърбия, както и на населението в региона. От двете страни на границата ще бъдат доставени 26 специализирани автомобила и оборудване за аварийно-спасителни операции и ИКТ оборудване. Ще бъдат обновени сгради на Центъра за професионално обучение към РДПБН-Монтана и учебната база във факултет на Академията на МВР.

Facebook icon
Twitter icon