Нова уеб страница на Програмата

28.09.2023

https://ipa-bgrs.mrrb.bg е адресът на новия сайт на Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А България - Сърбия 2021-2027, където вече ще може да намирате актуална информация за нейното изпълнение

 

Facebook icon
Twitter icon