Финансирани проекти

Код на проекта Наименование на проекта Водещ партньор Област
CB007.1.11.095 Промотиране на туристически атракции чрез интерактивното експониране на културно-историческото наследство на трансграничния регион Municipality of Pirdop София област
CB007.1.11.118 Подобряване на нематериалното културно наследство в трансграничния регион City municipality Mediana, City of Nis Ниш
CB007.1.11.124 Консервация, ревитализация и изложба на Раннохристиянска базилика и средновековна крепост в трансграничен регион Municipality of Pirot Пирот
CB007.1.11.143 Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал на региона Municipality of Varshets Монтана
CB007.1.11.151 Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на Общините Сурдулица и Правец Surdulica Municipality Пчиня
CB007.1.11.207 Развитие на конкурентоспособни туристически атракции за целогодишен фестивален туризъм, който допринася за диверсификацията туристическите продукти в района Видин - Зайчар City of Zajecar Зайчар
CB007.1.11.220 Туризъм и традиции - цветни, забавни, атрактивни Pernik regional administration Перник
CB007.1.11.273 Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на трансграничния фестивален туризъм Municipality of Oryahovo Враца
CB007.1.11.307 Пътеки на здравето и срещи за обмен - насърчаване на туризма в региона Municipality of Zemen Перник
CB007.1.11.308 Развитие на достъпа до културно-религиозни места в общините Бойник и Земен Municipality of Bojnik Ябланица
CB007.1.12.174 Българо - сръбско Гурме Влак Regional Chamber of Commerce and Industry Leskovac Ябланица
CB007.1.13.067 Пътуващ музикален фестивал - иновативно представяне на уникалното културно и историческо наследство на трансграничния регион Sinfonietta Vidin Видин
CB007.1.21.030 Младите предприемачи днес - успешни хора на бъдещето Local community center New life 1919 София област
CB007.1.21.040 Инвестиция в здравето и просперитета на младежта в Българо-Сръбския регион City municipality Crveni Krst, City of Niš Ниш
CB007.1.21.129 Създаване на диагностични центрове за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в училищна възраст в Сърбия и България Sports Association of Knjazevac Зайчар
CB007.1.21.159 Установяване на връзка между предприемаческото обучение и началните, средни и висши училища с цел разширяване на учебната програма и подобряване на предприемаческите компетенции за улесняване наемането на работа на млади хора International Business School София област
CB007.1.21.161 Развитие на "предприемаческия ДНК" като гръбнак на бъдещата образователна и бизнес среда в граничните райони University of Niš Ниш
CB007.1.21.288 Превенция на демографския срив в транс-граничен регион Center for social work - Pirot Пирот
CB007.1.21.314 Инвестиране в младежки капитал чрез модернизация на културни центрове в трансграничния регион Cultural Centre of Dimitrovgrad Пирот
CB007.1.21.320 Подобряване на спортната инфраструктура като база за развитие на млади спортни таланти Municipality of Montana Монтана
CB007.1.21.343 Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи Cultural-Educational Center Boljevac Зайчар
CB007.1.22.012 Младежки Ездачи Free Youth Centre Видин
CB007.1.22.039 Преместване на границите за добровлочеството Timok Youth Center Зайчар
CB007.1.31.126 Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари Academy of the Ministry of Interior София област
CB007.1.31.189 Повишаване капацитета за управление на риска при големи горски пожари в трансграничния регион – координация, обучение, наблюдение, иновативни методи и технологии Directorate General Fire Safety and Civil Protection - Ministry of the Interior Outside eligible area - BG
CB007.1.31.217 Съвместно управление на риска в регион -Нишка Баня и Костенец Municipality of Niska Banja Ниш
CB007.1.31.247 Съвместни действия при извънредни ситуации в трансграничния регион на Сърбия и България Sector for Emergency Management - Ministry of Interior Пчиня
CB007.1.31.287 Съвместно предотвратяване и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина Municipality of Svoge София област
CB007.1.31.304 Предотвратяване и ограничаване на последиците от предизвикани от човека трансгранични бедствия в региона Видин-Зайчар Municipality of Vidin Видин
CB007.1.31.316 Намаляване на риска от наводнение чрез рехабилитация на инфраструктура за защита от наводнения в Дупница и доставка на специализирано оборудване за предотвратяване на наводнения в Гаджин Хан Municipality of Dupnitsa Кюстендил

Страници

CSVXLS