Финансирани проекти

Код на проекта Наименование на проекта Водещ партньор Област
CB007.1.11.075 Балнеологичния туризъм - бъдещето на здравето Община Санарева баня Кюстендил
CB007.1.11.095 Промотиране на туристически атракции чрез интерактивното експониране на културно-историческото наследство на трансграничния регион Община Пирдоп София област
CB007.1.11.118 Подобряване на нематериалното културно наследство в трансграничния регион Кметство Медиана Ниш
CB007.1.11.124 Консервация, ревитализация и изложба на Раннохристиянска базилика и средновековна крепост в трансграничен регион Община Пирот Пирот
CB007.1.11.143 Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал на региона Община Вършец Монтана
CB007.1.11.151 Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на Общините Сурдулица и Правец Община Сурдулица Пчиня
CB007.1.11.207 Развитие на конкурентоспособни туристически атракции за целогодишен фестивален туризъм, който допринася за диверсификацията туристическите продукти в района Видин - Зайчар Град Зайчар Зайчар
CB007.1.11.220 Туризъм и традиции - цветни, забавни, атрактивни Регионална администрация Перник Перник
CB007.1.11.268 Увеличаване на туристическите информационни услуги в трансграничния регион Организация на туризма - Ниш Ниш
CB007.1.11.273 Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на трансграничния фестивален туризъм Община Оряхово Враца
CB007.1.11.307 Пътеки на здравето и срещи за обмен - насърчаване на туризма в региона Община Земен Перник
CB007.1.11.308 Развитие на достъпа до културно-религиозни места в общините Бойник и Земен Община Бойник Ябланица
CB007.1.11.349 Създаване на предпоставки за по-добра достъпност до туристически атракции в Пантелей и Лом чрез подобряване на туристическата инфраструктура и увеличаване броя на туристите OБЩИНА ЛОМ Монтана
CB007.1.12.084 Визия за развие на приключенски туризъм Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“ (РПУР - Видин) Видин
CB007.1.12.174 Българо - сръбско Гурме Влак Търговско-индустриална камара - Сърбия Ябланица
CB007.1.21.030 Младите предприемачи днес - успешни хора на бъдещето Общински център "Нов живот - 1919" София област
CB007.1.21.040 Инвестиция в здравето и просперитета на младежта в Българо-Сръбския регион Кметство Цървени кръст Ниш
CB007.1.21.066 Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац Община Ботевград София област
CB007.1.21.129 Създаване на диагностични центрове за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в училищна възраст в Сърбия и България Спортна асоциация - Княжевац Зайчар
CB007.1.21.159 Установяване на връзка между предприемаческото обучение и началните, средни и висши училища с цел разширяване на учебната програма и подобряване на предприемаческите компетенции за улесняване наемането на работа на млади хора Международно бизнес училище София област
CB007.1.21.288 Превенция на демографския срив в транс-граничен регион Център за социална работа - Пирот Пирот
CB007.1.21.314 Инвестиране в младежки капитал чрез модернизация на културни центрове в трансграничния регион Културен център - Димитровград Пирот
CB007.1.21.320 Подобряване на спортната инфраструктура като база за развитие на млади спортни таланти Община Монтана Монтана
CB007.1.21.343 Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи Културно образователен център - Болевац Зайчар
CB007.1.21.378 Виртуални предприятия Фондация за развитие на Северозападна България Монтана
CB007.1.22.012 Младежки Ездачи Свободен младежки център Видин
CB007.1.22.039 Преместване на границите за добровлочеството Младежки център "Тимок" Зайчар
CB007.1.31.126 Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари Академия на Министерство на вътрешните работи София област
CB007.1.31.189 Повишаване капацитета за управление на риска при големи горски пожари в трансграничния регион – координация, обучение, наблюдение, иновативни методи и технологии Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Министерство на вътрешните работи Outside eligible area - BG
CB007.1.31.217 Съвместно управление на риска в регион -Нишка Баня и Костенец Община Нишка Баня Ниш

Страници

CSVXLS