Българо - сръбски Гурме Влак

Код на проекта:CB007.1.12.174
Покана:CB007.1
Приоритет:1.2 Трансграничен туристически продукт
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:170831.73 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:01.08.2017
Крайна дата на проекта:31.10.2018
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се увеличи броят на туристическите продукти в трансграничния район чрез прилагане на иновационни подходи в областта на туризма, а именно сертифициране и защита на кръстосани туристически продукти и услуги, които отразяват специалния характер на дестинациите - традиционни кулинарни продукти от българска и сръбска страна, разработване на знания и умения сред учениците и професионалните готвачи чрез провеждане на допълнителни обучения, свързани с кулинарията, подобряване на качеството на кулинарните изделия и услуги и установяване на връзки между предприемачи в региона.

В рамките на проекта ще се организират 4 кулинарно-туристически форума - два в Сърбия и два в България: обучителен семинар за подготовка на традиционната българска и сръбска храна за 40 студенти и 40 ученици в сферата на кулинарните изкуства и обучителен семинар за 20 професионални готвачи от двете страни на  границата като участниците ще получат сертификати. За целта ще бъдат разработени две обучителни програми за приготвяне на традиционни кулинарни продукти – за ученици и за професионалисти. Ще се оборудват две професионални кухни - във Висшето бизнес училище в Лесковац и в Професионалната гимназия в Мездра. Ще бъде създаден Българо-сръбски кулинарен клуб като бизнес клуб с 40 члена, свързани с кулинарията и туризма. Ще се направи регистрация на две търговски марки - за сръбски и за български кулинарен продукт. Ще бъде организиран кулинарен фестивал в Сърбия, със съвместно участие, с цел представяне на специфични традиционни кулинарни продукти, предвидени за сертифициране, както и тяхната подготовка и начина на обслужване.
В срока на проекта, 15 МСП-та / предприемачи, ще бъдат бенефициенти на търговската марка за продуктите от Сърбия и България 
Предвижда се увеличаване на броя на туристите /посетителите на трансграничните региони Ябланица и Враца с 5% в срок от 3 години, след като проекта бъде приключен. 

Уебсайт на проекта: www.gourmetrain.com

Partners

Водещ партньор
Търговско - промишлена палата Сърбия
Партньор 2
Търговско - промишлена палата Враца
Партньор 3
Висше бизнес училище Лесковац
Партньор 4
Професионална гимназия "Алеко Константинов" Мездра