Бугарско-српски гурмански воз

Број пројекта:CB007.1.12.174
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.2 Прекогранични туристички производ
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:15
Финална вредност Уговора:170831.73 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:01.08.2017
Завршетак пројекта:31.10.2018
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је да повећа туристичку атрактивност прекограничног региона, кроз: сертификацију и заштиту прекограничних туристичких производа и услуга који одражавају посебан карактер дестинација, као што су традиционални гастрономски производи на Бугарској и Српској страни; развијање знања и вештина међу студентима и професионалним куварима спровођењем додатних обука у вези са гастрономијом; и побољшање квалитета гастрономских производа и услуга и успостављање веза међу предузетницима у пограничном региону.

Пројекат предвиђа следеће активности и резултате: Организација 4 Форума за гастрономиски туризам, два у Србији и два у Бугарској; Оснивање Бугарско-српског Гастро клуба као пословног клуба са 40 чланова; Регистрација Интернационалног сертификованог заштитног жига за познате гастрономске производе/услуге - 15 МСП/предузетника ће иницијално бити корисници;  Опремање кухиње за едукацију и демонстрацију кулинарских вештина у Високој пословној школи Лесковац и Професионалној гимназији Мездра; Развој и реализација тренинг семинара за професионалне куваре у Буграској и Србији на којима ће учити да припремају комплетан мени који се састоји од типичних јела српске и бугарске кухиње у традиционалном маниру - за 40 студената;  Организација тренинг семинара за 20 професионалних кувара у Бугарској и Србији; Заједничко учешће на Гастрономским фестивалу у Србији, у циљу промоције специфичних традиционалних гастрономских производа предвиђених за сертификацију, њихову припрему и начин служења.

Пројекат има за циљ повећан број туриста/посетилаца на подручју прекограничних региона Јабланица и Враца за 5 % у наредних 3 године након имплементације пројекта.

Веб-сајт пројекта: www.gourmetrain.com

Partners

Водећи партнер
Привредна комора Србије
Партнер 2
Привредна комора Враца
Партнер 3
Висока пословна школа струковних студија Лесковац
Партнер 4
Професионална гимназија "Алеко Константинов"