Финансирани проекти

Код на проекта Наименование на проекта Водещ партньор Област
CB007.1.31.287 Съвместно предотвратяване и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина Община Своге София област
CB007.1.31.304 Предотвратяване и ограничаване на последиците от предизвикани от човека трансгранични бедствия в региона Видин-Зайчар Община Видин Видин
CB007.1.31.316 Намаляване на риска от наводнение чрез рехабилитация на инфраструктура за защита от наводнения в Дупница и доставка на специализирано оборудване за предотвратяване на наводнения в Гаджин Хан Община Дупница Кюстендил
CB007.1.31.348 Пребори горските пожари Община Болевац Зайчар
CB007.1.31.364 Мерки за създаване на условия за предотвратяване и бърза за реакция при навднения в Чипровци и Болевац Чипровци, Алтернатива и развитие - ЧАР Монтана
CB007.1.32.224 Чист и зелен живот Община Кула Видин
CB007.1.32.318 Опазване и подобряване на околната среда в трансграничния регион чрез компостиране на биоразградими отпадъци Асоциация "България в Европа" Видин
CB007.1.32.361 Съвместни трансгранични инициативи за създаване на екологично чист район Сдруженние "Технологичен институт по аквакултури" Монтана
CB007.2.11.064 Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац Община Белоградик Видин
CB007.2.11.098 IMPRESS - Управление на инвестициите за опазване на културното наследство в трансграничния регион Община Бойник Ябланица
CB007.2.11.135 Коридори на културното наследство - инструмент за устойчиво развитие на трансграничния регион България-Сърбия Исторически музей - Правец, България София област
CB007.2.11.180 Спортният туризъм - наше общо бъдеще Община Костинброд София област
CB007.2.11.204 Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш Община София Outside eligible area - BG
CB007.2.11.224 Хетеротопии Община Ботевград София област
CB007.2.12.002 Магията на синергиите Община Елин Пелин София област
CB007.2.12.018 Занаят Грънчарство за всички "Младежки порив за бъдещето" Сдружение Монтана
CB007.2.12.032 ВИА Милитарис - Коридор за Устойчиво Развитие на Туризма Регионална Агенция за Развитие "ЮГ" Ниш Ниш
CB007.2.12.034 „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец - Зимна трансгранична обиколка: Вършец - Сокобаня" Община Вършец Монтана
CB007.2.12.056 Туризъм за възрастни 55 + Народно читалище „Пробуда-1908” от Грамада Видин
CB007.2.12.068 Туризъм и футуризъм СНЦ "Местна инициатива за Вършец" Монтана
CB007.2.12.070 Сподели Балканите: преживей туризма във виртуална реалност в Кюстендил и Лесковац Сдружение Без граници 21 век Кюстендил
CB007.2.12.080 Нови възможности за устойчив туризъм в малките селища Регионална занаятчийска камара - Кюстендил Кюстендил
CB007.2.12.121 ПРИКАЗКАТА НА КИЛИМА: Създаване и първоначално маркетиране на нов трансграничен туристически продукт, свързващ районите на Пирот и Чипровци чрез техните споделени килимарски традиции Международно висше бизнес училище / България София област
CB007.2.12.158 "Вкусът на традицията - нематериалното културно наследство на Видин и Бор за устойчив туризъм" Видински фонд "Читалища" Видин
CB007.2.13.009 Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство Фондация Нишвил Ниш
CB007.2.13.012 Интерпретиране на балканското фолклорно наследство Студентски културен център - Ниш Ниш
CB007.2.13.035 Вкусът на Стара планина Сдружение "Манифесто" Зайчар
CB007.2.13.045 Съвместни инициативи за изграждане на капацитет и за подобряване на винения маршрут "Душата на Балканите" Асоциация "Душата на Балканите" Зайчар
CB007.2.13.047 Дигитално нематериално културно наследство Асоциация за насърчаване на туризма - Видин Видин
CB007.2.13.055 Колела и вино АРРБЦ-Видин, България Видин

Страници

CSVXLS