ПРИКАЗКАТА НА КИЛИМА: Създаване и първоначално маркетиране на нов трансграничен туристически продукт, свързващ районите на Пирот и Чипровци чрез техните споделени килимарски традиции

Код на проекта:CB007.2.12.121
Покана:CB007.2
Приоритет:1.2 Трансграничен туристически продукт
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:128224.80 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:12.06.2020
Крайна дата на проекта:11.09.2021
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е създаване и първоначално развитие на изцяло нов туристически продукт, наречен „Приказката на килима“.

Планирани дейности:

  1. Изготвяне на подробна програма за разработването на алтернативен туристически продукт на име „Приказката на килима“, включваща маркетингов план;
  2. Изграждане на две традиционни работилници, в които истински местни занаятчии ще демонстрират килимарското изкуство;
  3. Обмен на посещения на занаятчии между сръбските и българските партньори;
  4. Кампания, насочена към представителите на туристическия отрасъл.

Ще бъде създаден жизнеспособен туристически продукт, постигнат като резултат от:

  1. Разработена подробна програма за разработването на алтернативен туристически продукт на име „Приказката на килима“, включваща маркетингов план;
  2. Изградени две традиционни работилници, в които истински местни занаятчии ще демонстрират килимарското изкуство;
  3. Извършен обмен на посещения на занаятчии между сръбските и българските партньори;
  4. Проведена кампания, насочена към представителите на туристическия отрасъл.

Целевите групи включват компаниите в сферата на бизнеса и услугите, действащи в целевите райони: главно МСП и преди всичко микропредприятия (семейни хотели, къщи за гости, ресторанти, занаятчийски работилници, местни магазини за сувенири), туристически агенции. Преки бенефициенти са двата музея, а Като крайни бенефициенти се разглеждат активните и напредничави посетители на музеите. Особено внимание ще бъде обърнато на възможността да бъдат привлечени семейства с деца, както от България и Сърбия, така и от други държави-членки на ЕС.

ТВ репортаж:

https://www.facebook.com/muzej.ponisavljapirot/videos/416819609619669

ФБ страници: https://www.facebook.com/muzej.ponisavljapirot

https://www.facebook.com/The-Carpet-Tale-101233088705062

https://www.facebook.com/historicalmuseumchiprovtsi/

Видеа:

https://www.facebook.com/101233088705062/videos/1495925397421276

https://www.facebook.com/watch/?v=190779326281024

https://www.youtube.com/watch?v=CdH3IE0uv80&fbclid=IwAR2QFZ7mIsUkuNh9E5nGCsalmWr_sNTQbjVUufPkPRTHsbNLU4bJCpdFeYg

https://www.youtube.com/watch?v=5DiXv8cFPto EN versión

https://www.youtube.com/watch?v=UXxDG8SSezE RS version

https://www.youtube.com/watch?v=t3tg7LxhFlE BG version

Уебсайт: https://carpettale.eu/

Брошура: https://carpettale.eu/doc/Print_brochure_EU_project_Bg.pdf

Други материали: https://ibsedu.bg/bg/page/203-obyavi

Публикации:

http://balkanec.bg/uspeshen-start-na-proekt-prikazkata-na-kilima-na-mezhdunarodno-visshe-biznes-uchilishte-47495.html

https://botevgrad.com/news/79282/Uspeshen-start-na-proekt-Prikazkata-na-kilima-na-Mejdunarodno-visshe-biznes-uchilishte/

https://www.facebook.com/chiprovcibiblioteka/posts/3102120989836215

https://www.pirotskevesti.rs/prica-o-cilimu-medunarodni-projekat-muzeja-ponisavlja-koji-ce-povezati-dva-cilimgrada-pirot-i-ciprovce/

http://muzejpirot.com/uspesan-start-prekogranicnog-projekta-prica-o-cilimu-muzeja-ponisavlja/

http://muzejpirot.com/u-muzeju-ponisavlja-u-toku-je-online-obuka-u-okviru-medugranicnog-ipa-projekta-the-carpet-tale/?fbclid=IwAR09UTHKXd50ITn02JzV7v932jvc4iWXtffmBHGeKv6AK4m82qluOuircMg

https://beta.rs/vesti/drustvo-vesti-srbija/143959-pirotski-muzej-realizuje-projekat-prekogranicne-saradnje-prica-o-cilimu?fbclid=IwAR3723aA0vK3rw7V2MDkwf5TrTghHqICZzy3CnVX2ZDzMpeLltb64s4iNGE

http://muzejpirot.com/tkanje-pirotskog-cilima-u-stalnoj-postavci-muzeja-ponisavlja/?fbclid=IwAR2qsbdnHVa_V5jZvrY9CELTRm2LoBd4Omu6cOlY8J4UzXdD9ithN40_E4c

https://ibsedu.bg/bg/article/482-ministar-baltova-otseni-rezultatite-po-proekta-prikazkata-na-kilima?fbclid=IwAR2NFWAGi3MUPW1Gc6HD3m8D5ZRCDQxPkTxjx6kp_tl98AwGX38bz8YiWXc

http://balkanec.bg/start-na-kreativen-turizam-v-chiprovtsi-i-pirot-sled-priklyuchvane-na-proekta-prikazkata-na-kilima-52504.html?fbclid=IwAR0B0xEM-Wi1r6hwAOuyaGCBx6hlUzvWEW8OywwDIS-Mn62OXbjKyjdsW0k

Partners

Водещ партньор
Международно висше бизнес училище / България
Партньор 2
Исторически музей - Чипровци, България
Партньор 3
Музей на поншавието Пирот, Сърбия