Съвместни инициативи за изграждане на капацитет и за подобряване на винения маршрут "Душата на Балканите"

Код на проекта:CB007.2.13.045
Покана:CB007.2
Приоритет:1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:123857.20 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:12.07.2019
Крайна дата на проекта:15.11.2020
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на членовете на трансграничната асоциация "Душата на Балканите" и организиране на съвместни мероприятия за по-добро промотиране и привличане на нови туристи.

Дейности по проекта: 1. Проучване за нуждите и очакванията на туристите в трансграничния регион; 2. Укрепване на капацитета на доставчиците на туристически услуги и винопроизводителите, за да отговорят по-добре на пазарните изисквания; 3. Семинари за Ръководството на винен маршрут "Душата на Балканите"; 4. Организиране на трансгранично оценяване на вино; 5. Организиране на трансграничен панаир  на виното във Видин; 6. Подобряване на познанията за дегустацията на виното чрез обмен на най-добри практики; 7. Разработване на Наръчник за въвеждане на интернет маркетинг във винения туризъм; 8. Обучение за въвеждане на социални медии във винен туризъм.

Резултати: Р1: Повишаване на капацитета на членовете на трансграничната асоциация "Душата на Балканите"; Р2: Укрепване на трансграничната марка "Душата на Балканите" чрез въвеждане на годишни награди за най-добро вино "Душата на Балкана"; Р3. По-добре промотиран винен маршрут "Душата на Балканите " чрез предлагане на подобрени услуги и използване на нови информационни технологии; Р4. Организиране на съвместни мероприятия за по-добро промотиране и привличане на нови туристи.

Уеб сайт: http://www.soulofthebalkans.com/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/Soul-of-the-Balkans-Wine-Route-102908544468747

Полезни материали:
http://www.soulofthebalkans.com/…/Studija_Istrazivanje…
http://www.soulofthebalkans.com/…/Studija_Istrazivanje…
http://www.soulofthebalkans.com/…/Vodi%C4%8D%20za…
http://www.soulofthebalkans.com/…/Vodi%C4%8D%20Vinski…
http://www.soulofthebalkans.com/…/putevi-vina-duh-balkana
http://duhbalkana.com/…/Prekogranicne%20Stara%20planina…

Partners

Водещ партньор
Асоциация "Душата на Балканите"
Партньор 2
Видинска търговско-промишлена палата