Заједничка иницијатива и јачање капацитета винске руте „Дух Балкана"

Број пројекта:CB007.2.13.045
Позив:CB007.2
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.3 Умрежавање (активности људи – људима)
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:15
Финална вредност Уговора:123857.20 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:12.07.2019
Завршетак пројекта:11.10.2020
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је унапређење капацитета чланова прекограничног удружења „Дух Балкана" и организација заједничких догађаја са циљем боље промоције и привлачења нових туриста.

Активности рпедвиђене пројектом су: 1. Студија о потребама и очекивањима винских туриста у прекограничном региону; 2. Унапређење капацитета тур оператора и произвођача вина ради бољег задовољења потреба туриста; 3. Радионице за Менаџмент винским рутама; 4. Организација прекограничног винског такмичења „Дух Балкана"; 5. Организација прекограничног Винског Сајма у Видину; 6. Унапређење знања дегустације вина кроз размену добре праксе; 7. Израда Водича за увођење интернет маркетинга у вински туризам; 8. Обука за увођење друштвених мрежа у вински туризам.

Очекивани резултати су: Р1. Унапређени капацитети чланова прекограничног удружења „Дух Балкана"; Р2. Јачање прекограничног бренда „Дух Балкана" кроз увођење годишње награде„Дух Балкана"; Р3. Винска рута „Дух Балкана" је боље промовисана кроз употребу нових технологија и кроз понуду унапређених услуга; Р4. Организација заједничких догађаја ради боље промоције и привлачења нових туриста. 

Partners

Водећи партнер
Удружење „Дух Балкана"
Партнер 2
Привредна Комора Видин