Финансирани проекти

Код на проекта Наименование на проекта Водещ партньор Област
CB007.2.31.169 Съвместни мерки за зелената инфраструктура Община Княжевац Зайчар
CB007.2.31.178 Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение на наводненията Община Етрополе София област
CB007.2.32.025 Съвместни инициативи за опазване на природните ресурси чрез подобряване качеството на въздуха, почвите и водите в трансграничния регион Община Пирдоп София област
CB007.2.32.046 Възобновяема енергия за интелигентен растеж и защитена околна среда Видинска търговско-промишлена палата Видин
CB007.2.32.050 Инициатива за Опазване на Почвите Сега! ИОПС РАРИС - Регионална Агенция за Развитие на Източна Сърбия Зайчар
CB007.2.32.066 Зелена стъпка напред Тимочки клуб Зайчар
CB007.2.32.079 Полеви лаборатории за изследване качеството на водите и почвите Община Бойчиновци Монтана
CB007.2.32.089 Опазване на екосистемата в селските райони Дупница и Бела Планка Община Бела Паланка Пирот
CB007.2.32.142 Опазване и възстановяване на екосистемите на ТГС район чрез подобряване на качеството на речните води и почви Община Дупница Кюстендил
CB007.2.32.150 Устойчив екологичен район Сдруженние "Технологичен институт по аквакултури" Монтана
CB007.2.32.151 Екологичното образование - мост за устойчиво развитие на трансграничния регион Дирекция на Природен парк "Витоша" Outside eligible area - BG
CB007.2.32.165 Околната среда – бъдеще и отговорност на всички Туристическа организация на Община Сурдулица Пчиня
CB007.2.32.170 За всеки спасил дърво Младежко движение за развитието на селските райони в България София област
CB007.2.32.175 Стимулиране на опазването на природата в общините Своге и Мерошина чрез подобряване на управлението на отпадъците и водите в трансграничния регион на България и Сърбия Община Своге София област
CB007.2.32.192 Зелени трансгранични населени места - за по-добро обучение Община Кюстендил, Република България Кюстендил
CB007.2.32.199 Да прегърнем природата Община Бобов Дол Кюстендил

Страници

CSVXLS