Инициатива за Опазване на Почвите Сега! ИОПС

Код на проекта:CB007.2.32.050
Покана:CB007.2
Приоритет:3.2 Опазване на природата
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:129539.42 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.05.2019
Крайна дата на проекта:04.10.2020
Област на въздействие:085 - Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Резюме на проекта:

Обща цел: Да се запази и подобри качеството на почвите в граничните областите Видин и Зайчар. Конкретна цел: Подобряване на капацитета в областите Видин и Зайчар с цел съвместно справяне с опазването и подобряването на качеството на почвите, изложени на замърсяване, причинено от човешката дейност.

Дейностите по проекта са: 1.Встъпителни  конференции 2. Разработване на Ръководството за опазване на почвите 3. Обучение за Опазване на Почвата 4. трансгранична Конференция за опазване на почвите 5. Разработване на трансграничен план за действие за опазване на почвите 6. Трансгранична Работна Група за опазване на почвите 7.Разработване на Уеб Базирани Инструменти за опазване на почвата 8.Заключителна конференция по Проекта.

Основни резултати: Повишаване осведомеността за опазване на почвите, повишаване капацитета за устойчиво развитие и засилено трансгранично сътрудничество в областта на проекта. Основни резултати от проекта: Ръководство за опазване на почвитеочвата (Уеб базирани и отпечатани); проведени 4 обучения за 60 човека; Създадени: Трансгранична Работна Група за опазване на почвите, Уеб Базираните Инструменти за опазване на почвата доказани, План за Действие за Опазване на Почвите (Уеб базиран и отпечатан).

Уебсайт: https://soilprotection-bgrs.info/

Partners

Водещ партньор
РАРИС - Регионална Агенция за Развитие на Източна Сърбия
Партньор 2
Община Бойница