Коридори на културното наследство - инструмент за устойчиво развитие на трансграничния регион България-Сърбия

Код на проекта:CB007.2.11.135
Покана:CB007.2
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:470525.26 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.07.2020
Крайна дата на проекта:22.07.2022
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е развитие на конкурентноспособни туристически атракции чрез експониране на античната крепост Боровец (близо до Правец) и реализиране на нова експозиция в Сурдулица.

Проектни дейности:

 1. Консервация и експониране на антична крепост Боровец – осигуряване на по-добро състояние и достъпност;
 2. Доставка на оборудване – за нова изложба в Сурдулица;
 3. Проучване на паметници на територията на община Сурдулица;
 4. Обмяна на опит и добри практики;
 5. Подготовка и реализиране на нова изложба в Сурдулица;
 6. Разработване на промоционален видео клип, филм и беседи за туристите;
 7. Съвместен семинар и изложба в Правец;
 8. Съвместна конференция и изложба в Сурдулица.

Чрез дейностите в този проект ще се повиши туристическата атрактивност на трансграничния регион на Правец и Сурдулица чрез консервирания и експониран културно-исторически обект крепост Боровец, нова изложба в Сурдулица, и развитата дребно-мащабна инфраструктура, насърчаваща туристическите посещения – зони за почивка с пейки и кошчета, дървени платформи в района на Боровец. Значими проектни резултати включват още:

 1. Проведено проучване на паметници на територията на община Сурдулица;
 2. Извършен обмен на опит и добри практики;
 3. Промотирани видео клип, филм и беседи за туристите;
 4. Проведен съвместен семинар и изложба в Правец;

Проведена съвместна конференция и изложба в Сурдулица.Целеви групи по проекта са: Местното население на Правец (7430) и Сурдулица (14224); Туристи, посещаващи Правец (30000) и Сурдулица (20000) годишно; Експерти от Исторически музей - Правец (6) и Асоциация на войниците, Сурдулица (5); Общинската администрация на Правец (56) и Сурдулица (68); Представители на медиите (20) и НПО, МСП, туристически агенции (10).

Уебсайт

Мобилна апликация

Публикация

ТВ репортаж 1

ТВ репортаж 2

Partners

Водещ партньор
Исторически музей - Правец, България
Партньор 2
Асоциация на войниците в националноосвободителните войни на Община Сурдулица