Туризъм за възрастни 55 +

Код на проекта:CB007.2.12.056
Покана:CB007.2
Приоритет:1.2 Трансграничен туристически продукт
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:101027.82 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:03.04.2020
Крайна дата на проекта:29.07.2021
Област на въздействие:075 - Development and promotion of tourism services in or for SMEs
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да подобри капацитета на целевата група да отговори на потребностите на възрастните туристи чрез изграждане на общ и иновативен туристически продукт за възрастни туристи 55+ и създаване на адекватна база данни и маршрути, подходящи за туристи 55+.

Предвидените дейности по проекта са:

 1. Проучване на потребностите на възрастните туристи при пътувания и добри практики на ЕС;
 2. Изготвяне на база данни за разработване на туристически продукт за възрастни туристи в региона на Зайчар и Видин;
 3. Заснемане на рекламни филми на новия туристически продукт за възрастни;
 4. Провеждане на кампания в социалните медии;
 5. Провеждане на уъркшоп за обсъждане на разработването на туристически продукт за възрастни;
 6. Провеждане на тестова обиколка на възрастни туристи на новия маршрут;
 7. Подготовка на стратегия за разработване на туристически продукт за възрастни в трансграничния регион на Видин-Зайчар.

Очаквани резултати по проекта:

 1. Извършено проучване на потребностите на възрастните туристи при пътувания и добри практики на ЕС тук;
 2. Подобрен капацитет на целевата група да отговоря на потребностите на възрастните туристи;                                             
 3. Изграден общ и иновативен туристически продукт за възрастни туристи 55+;
 4. Създадена адекватна база данни и маршрути, подходящи за туристи 55+ тук;
 5. Промотиран туристически продукт за възрастни 55+ чрез социалните медии тук;
 6. Изготвена стратегия за разработване на туристически продукт за възрастни в трансграничния регион на Видин-Зайчар.

Целевите групи по проекта са туристически доставчици (хотелиери, ресторанти, малки фирми в областта на туризма), гражданския сектор, занимаващ се с туризъм и с възрастни хора + 55, местни власти, туристически агенции и туроператори.

Видео: тук

Фейсбук: Туристически приключения за опитни туристи от третата възраст

Ютюб канал: тук

Инстаграм: тук

Уебсайт: http://seniortourismbgrs.eu/

Partners

Водещ партньор
Народно читалище „Пробуда-1908” от Грамада
Партньор 2
Сдружение Манифесто