Хетеротопии

Код на проекта:CB007.2.11.224
Покана:CB007.2
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:521488.33 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.05.2019
Крайна дата на проекта:16.05.2021
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Целта на проектa е да се увеличи туристическата привлекателност на различни културни и информационни активни зони в Ботевград и Лесковац, които ще участват в трансгранични мрежи за взаимодействие и сътрудничество.

Дейности по проекта: Проектът предвижда следните дейности: Изложба и социализация на Часовниковата кула в Ботевград, Екстериорно и технологично оборудване на рекламен център в Ботевград, Дигитализиране на постоянна среда за запазване на културното наследство за поколенитаята, Създаване на информационен център за посетители, Създаване на пространство за лапидариум, Създаване на музей на открито.

Резултати: Възстановен паметник на културата, музей на открито, създаден рекламен център, подобрена градска среда, създанен информационен център, създадено културно пространство (лапидариум).

Partners

Водещ партньор
Община Ботевград
Партньор 2
Национален музей Лесковац