Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац

Код на проекта:CB007.2.11.064
Покана:CB007.2
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:625782.38 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:18.05.2021
Крайна дата на проекта:17.05.2023
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Проектът цели да повиши туристическата привлекателност и да разнообрази туристическите продукти на региона Белоградчик – Болевац.

Специфични цели:

 • Да повиши туристическата привлекателност на пещера „Магурата“в България;
 • Да създаде Природен и туристически център в планина Ртан (Сърбия);
 • Да създаде елементи за диверсифициране, иновативно представяне и популяризиране на туристическите атракции в региона.

Проектни дейности:

 1. Подобряване на туристическата привлекателност на пещера „Магурата“;
 2. Холограмно представяне на пещера „Магурата“;
 3. Създаване на Природен и туристически център (ПТЦ) в планина Ртан;
 4. Обзавеждане на ПТЦ и оборудване на интерактивна зала за посетители;
 5. Съвместна уеб платформа и мобилно приложение за биоразнообразието и туристическите атракции в региона;
 6. Създаване на туристически маршрути;
 7. Организиране на събитие за популяризиране на съвместните туристически маршрути;
 8. Организиране на фестивал „Съвместни дни на природата“ в Болевац.

Очаквани резултати:

 1. Повишена туристическа привлекателност на региона Белоградчик – Болевац;
 2. Подобрено осветление и достъп в пещера „Магурата“;
 3. Разработена система за холограмно представяне на пещера „Магурата“;
 4. Създаден Природен и туристически център (ПТЦ) в планина Ртан;
 5. Обзаведен ПТЦ и оборудвана интерактивна зала за посетители;
 6. Създадена съвместна уеб платформа и мобилно приложение за представяне на природата и туристическите обекти в региона Белоградчик – Болевац;
 7. Създадени съвместни туристически маршрути;
 8. Организирано събитие за популяризиране на маршрутите;
 9. Организиран фестивал „Съвместни дни на природата“.

Целеви групи: Посетители на пещера „Магурата“; Посетители на планина Ртан и Природния и туристически център; Населението на община Белоградчик; Населението на област Видин; Населението на община Болевац; Населението на област Зайчар; Представители от туристическия сектор в област Зайчар; Представители на туристическия сектор в област Видин.

 

Partners

Водещ партньор
Община Белоградик
Партньор 2
Туристическа организация в Болевац