„Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец - Зимна трансгранична обиколка: Вършец - Сокобаня"

Код на проекта:CB007.2.12.034
Покана:CB007.2
Приоритет:1.2 Трансграничен туристически продукт
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:197704.52 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.05.2019
Крайна дата на проекта:16.11.2020
Област на въздействие:095 - Development and promotion of public cultural and heritage services
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството между институциите и хората чрез използване на културните и природни ресурси по устойчив туристически начин. Специфични цели:   - Разработване на нов общ туристически продукт: Зимна трансгранична обиколка: Вършец - Сокобаня;   - Разработване на модерна, новаторска, интерактивна платформа за популяризиране и създаване на информираност за трансграничното наследство от Вършец - Сокобаня.

Планирани дейностите по проекта са:1.Организиране на стартираща конференция по проекта; 2. Културно туристическо зимно събитие във Вършец - "Зима, звезди и вино"; 3. Спортно туристическо събитие в Сокобаня - "Зимна спортна магия"; 4. Разработване на нова туристическа инфраструктура - пързалка в Сокобаня; 5. Развитие на нова туристическа инфраструктура във Вършец; 6. Разработване на програма за устойчиво развитие на зимния туризъм; 7. Каталог "Зимна туристическа оферта Сокобаня - Вършец"; 8. Интерактивна платформа "Звук и светлина"; 9. Организиране на заключителна конференция по проекта.

Резултати по проекта: 1.2.1. Брой на стратегиите за устойчив туризъм / планове за действие на общи туристически дестинации (разработен 1 каталог - Зимна туристическа оферта Сокобаня - Вършец; Разработена 1 съвместна програма за устойчиво развитие на зимния туризъм); 1.2.2. Общ брой новосъздадени туристически продукти / услуги (1 Зимно събитие за културен туризъм във Вършец, 1 зимнo спортно туристическо събитие в Сокобаня, 1 пързалка за кънки с размери 14х16м, 1 пързалка за шейнички, 10 дървени къщи, мултимедийна система) 1.2.3. Инструменти, разработени и / или приложени за маркетинг и популяризиране на туристически продукти в допустимия граничен район (1 Интерактивна платформа "Звук и светлина".


Youtube видеа:
https://www.youtube.com/channel/UCAh8c7L9jmJjsLLiH9La_uw
https://www.youtube.com/watch?v=_j3ztXFT_9Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mgkNSe7W8oo…
https://www.youtube.com/watch?v=3pZ6hBqowno…
https://www.youtube.com/channel/UCiUrkep7I6iagyqPOM9gEdw

Partners

Водещ партньор
Община Вършец
Партньор 2
Община Сокобаня