IMPRESS - Управление на инвестициите за опазване на културното наследство в трансграничния регион

Код на проекта:CB007.2.11.098
Покана:CB007.2
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:536618.05 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:26.07.2019
Крайна дата на проекта:25.07.2021
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Главната цел на проекта е да повиши туристическата привлекателност и да насърчи туризма, насочен към културното и историческото наследство и местните традиции в региона, чрез инфраструктурни инвестиции. В допълнение, проектът има за цел ефективното повишаване на значението на местните културни забележителности и традиции и превръщането им в туристически атракции.

Дейности по проекта: 1.Координация и упарвление на проекта; 2.Строително-монтажни работи в община Бойник; 3.Строително-монтажни работи в община Земен (селата Дивля и Елов Дол); 4. Изработка на 20 минутен филм с 3 минутна кратка версия за местното културно-историческо наследство на транс-граничния регион; 5. Изработка на интерактивна ГИС базирана карта на културните и исторически забележителности в региона, както и картиране на велосипедни маршрути; 6. Организация на транс-гранични инфо турове, насочени към представители на туристически агенции, включващи пешеходни и велосипедни маршрути; 7. Организиране на работилница за изкуство с местни художници и изложба; 8.Организация на заключителен транс-граничен културен фестивал; 9.Информация и публичност.

Резултати по проекта:

1. Реализирано управление на проекта;

2. Извършени строително-монтажни работи в община Бойник;

3. Извършени строително-монтажни работи в община Земен (селата Дивля и Елов Дол);

4. Изработен 20 минутен филм с кратка 3 минутна версия към него тук;

5. Изработена интерактивна ГИС базирана карта на културните и исторически забележителности в региона и картирани вело маршрути тук;

6. Проведени транс-гранични инфо турове;

7. Организирана и проведена работилница за изкуство с местни художници и организирана изложба;

8. Организиран заключителен транс-граничен културен фестивал;

9. Осъществена информация и публичност на проекта.

Фейсбук: тук

Публикации:

http://infomreja.bg/obshtinite-zemen-i-bojnik-prikliuchiha-proekt-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo-96318.html

https://dnews.bg/obstina-zemen-prikluchi-proekt-upravlenie-na-investicii-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo-v-granichnia-region.html#parent=section

http://www.mirogled.com/bg/news-view/zemen-i-boinik-prikliuchiha-proekt-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo

Partners

Водещ партньор
Община Бойник
Партньор 2
Община Земен