Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш

Код на проекта:CB007.2.11.204
Покана:CB007.2
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:841712.97 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:20.08.2019
Крайна дата на проекта:19.08.2021
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Обща цел на проекта е повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш.

Активности по проекта са: 1. Реставрация на мавзолей в Южен парк София; 2. Изготвяне на технически проект за реставрация на крепостта Ниш; 3. Средновековен фестивал; 4. Провеждане на проучване на съвременните маркетингови практики за популяризиране на по-малко известни туристически обекти; 5. Разработване на маркетингова стратегия за популяризиране на "скрити" исторически и културни забележителности сред младите туристи; 6. Доставка на модели- експонати на крепостта и на древен и средновековен арсенал; 7. Ппопуляризиране на Мавзолея в Южния парк и Крепостта Ниш със съвременни технологии.

Резултати: 1. Реставрация на мавзолей в Южен парк София; 2. Изготвяне на технически проект за реставрация на крепостта Ниш; 3. Средновековен фестивал.

Partners

Водещ партньор
Община София
Партньор 2
Туристическа организация - Ниш
Партньор 3
Сдружение "Любов и светлина"
Партньор 4
Институт за развитие и сътрудничество на Западните Балкани