Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал на региона

Код на проекта:CB007.1.11.143
Покана:CB007.1
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):18
Стойност на договора:588460.10 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.05.2018
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Целта на проекта е подобряване на туристическа привлекателност на Пирот и Вършец чрез нов подход за промоция на туристическото предлагане - изграждане на нови туристически обекти като допълнително туристическо предлагане в двата града и подобряване на трансграничното предлагане на активен туризъм.

Проекта планира изграждането на атракционен обект "Въжен парк" и рекреативни и спортни обекти във Вършец, както и пълно изграждане на увеселителен парк "Адреналин" в град Пирот. Ще бъде разработен стратегически план за подобряване на спортното и туристическо предлагане в трансграничения регион Вършец-Пирот. Ще бъде организиран партньорски форум и обмен на опит на заинтересованите страни по проекта, работни срещи и укрепване на капацитета.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряването на туристическата привлекателност на двата града, увеличаване на броя на посетителите и по.високото ниво на спорно-рекреационното предлагане в трансграничния регион.

Partners

Водещ партньор
Община Вършец
Партньор 2
Спортен център Пирот