Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона

Број пројекта:CB007.1.11.143
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:18
Финална вредност Уговора:588460.10 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.05.2018
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је унапређење туристичке привлачности Пирота и Варшеца кроз нови приступ у промоцији туристичке понуде. Посебни циљеви су: 1. Изградња нових туристичких места као додатних туристичких понуда оба града. 2. Унапређење туристичке промоције активног туризма. 

Планиране активности: изградња атрактивне локације "авантуристички парк" у Вршецу, реализација рекреативних и спортских локација у Вршецу, изградња забавног "адреналин" парка у Пироту, израда стратешког плана за унапређење туристичко-спортске понуде у прекограничном региону, партнерски форум и студијске посете учесника пројекта, радионице и унапређење капацитета.

Пројекат ће допринети побољшању туристичке атрактивности оба града, кроз повећан број посетилаца и побољшаном спортско-рекреативном понудом. 

Partners

Водећи партнер
Општина Вршец
Партнер 2
Спортски центар Пирот