Подобряване на спортната инфраструктура като база за развитие на млади спортни таланти

Код на проекта:CB007.1.21.320
Покана:CB007.1
Приоритет:2.1 Умения и предприемачество
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:596646.73 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:055 - Other social infrastructure contributing to regional and local development
Резюме на проекта:

Целите на проекта са да подобри местната спортна инфраструктура като база за развитие на млади спортни таланти, да осигури по-добри условия за активен и здравословен живот за младите хора в граничния регион на партньорите, да допринесе за подобряване на външната среда за развитие на младите хора,  да насърчи установяването на контакти между хората и изграждането на младежки мрежи в граничния регион, взаимното опознаване, обмена на информация и идеи за бъдещо сътрудничество. Ще бъдат ремонтирани общо 4 мултифункционални спортни съоръжения и 2 мултифункционални детски съоръжения за игра на открито, в общините Монтана и Враня.

 

Partners

Водещ партньор
Община Монтана
Партньор 2
Община Враня