Унапређење спортске инфраструктуре као основе за развој младих спортских талената

Број пројекта:CB007.1.21.320
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.1 Вештине и предузетништво
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:596646.73 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2018
Област интервенције:055 - Друга социјална инфраструктура која доприноси регионалном и локалном развоју;
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта су: 1. Унапређење локалне спортске инфраструктуре као основе за развој младих спортских талената - 4 мултифункционална спортска игралишта и дечија игралишта у општинама Монтана и Врање 2. Омогућавање бољих услова за активан и здрав живот младих у прекограничном региону партнера 3. Допринос унапређењу окружења за напредовање младих људи 4. Интензивирање успостављања контаката између људи и омладинских мрежа у прекограничном региону, знања једних о другима, размена информација и идеја за будућу сарадњу.

 

Partners

Водећи партнер
Општина Монтана
Партнер 2
Општина Врање