Консервация, ревитализация и изложба на Раннохристиянска базилика и средновековна крепост в трансграничен регион

Код на проекта:CB007.1.11.124
Покана:CB007.1
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:690217.85 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Цел на проекта е засилване на туристическата привлекателност в трансграничния регион България - Сърбия чрез дейности за опазване, съхранение/възстановяване и експониране на раннохристиянската базилика „Кастра ад Монтенезиум“, Монтана и крепостта „Калето“, Пирот (Момчилов град), разработване на атрактивни туристически дестинации, предоставящи интересни исторически факти за района, архитектурата и религията в древността по тези земи, както и опазване и експозиция на исторически ценности с цел привличане на повече туристи и посетители.

В рамките на проекта за разработването на туристическа атракция „Кастра ад Монтенезиум“ ще се извършат дейности ремонт, консервация и експозиция на раннохристиянската базилика и защита на крепостта „Кастра ад Монтенезиум“. Ще се изработи общо туристическо ръководство с впечатляващи фотографии от крепостите в Монтана и Пирот. За развитието на туристическа атракция "Калето" в Пирот ще се извършат възстановителни дейности в старата крепост. Ще се създаде работна група за изграждане на изложбена експозиция в крепостта "Калето", която ще извърши куриране, дизайн и събиране на информация, с цел представяне на крепостта по атрактивен начин за туристите.  Експозицията ще бъде на три нива – за деца, за туристи и за изследователи. Ще бъдат изработени презентации на крепостта "Калето", Пирот чрез съвременни методи за разширена и виртуална реалност.

Тук можете да намерите съвместен ПИРОТ - МОНТАНА ТРАНСГРАНИЧЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ, който е изготвен в рамките на проекта. 

Partners

Водещ партньор
Град Пирот
Партньор 2
Община Монтана