Конзервација, ревитализација и изложбене поставке Ране Хришћанске Базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону

Број пројекта:CB007.1.11.124
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:690217.85 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2018
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ да унапреди туристичку атрактивност прекограничног региона, кроз: активности заштите, конзервације, рестаурације, очувања и изложбене поставке ране Хришћанске базилике, Castra ad Montenezium и Момчиловог Града; пружање интересантних историјских чињеница о овим просторима, архитектури и религији; заштиту и ревитализацију ових историјско-туристичких места и бољу заштиту и излагање у циљу привлачења већег броја туриста и посетилаца.

Очекивани резултати: Ревитализација, конзервација и излагање ранохришћанске базилике, као и заштита тврђаве Castra ad Montenezium; израда заједничког туристичког водича са импресивним фотографијама тврђава у Монтани и Пироту. Реконструисана тврђаве "Кале" у Пироту - активности кустоса, дизајн и прикупљање информација са циљем презентације тврђаве ради привлачења туриста;  припрема презентације тврђаве "Кале" савременим методама - проширене и виртуелне стварности.

Овде можете наћи заједнички ПИРОТ - МОНТАНА ВОДИЧ ЗА ПРЕКОГРАНИЧНУ ВОЖЊУ, који је припремљен у оквиру пројекта.

Partners

Водећи партнер
Град Пирот
Партнер 2
Општина Монтана