CB007.1.11.124 - Консервация, ревитализация и изложба на Раннохристиянска базилика и средновековна крепост в трансграничен регион