Развитие на достъпа до културно-религиозни места в общините Бойник и Земен

Код на проекта:CB007.1.11.308
Покана:CB007.1
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:574359.04 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Проектът има за цел подобряване на достъпността до църквата Свети Архангел Гавраил в община Бойник и Пещерския манастир в община Земен, като по този начин ще развие потенциала на културно-историческото наследство. Също така цел на проекта е популяризиране на туристическите възможности в региона чрез подготовка на туристическа книжка и организиране на празник в село Земен.


В рамките на проекта ще се извърши реконструкция на пътя Придворица - Зелетово в община Бойник. Ще се подобри инфраструктурата и пътя за Пещерския манастир в община Земен. Ще бъде издадена книга за туризма в региона с тираж 1000 бройки и организиран фестивал в град Земен.

Подобряването на достъпа до туристически обекти в общините Земен и Бойник ще допринесе за повишаване на привлекателността на региона като туристическа дестинация. Туристическата книга и фестивалът ще подпомогнат популяризирането на региона като туристическа дестинация.

Partners

Водещ партньор
Община Бойник
Партньор 2
Община Земен