CB007.1.11.308 - Развитие на достъпа до културно-религиозни места в общините Бойник и Земен