Развој приступа културно-верским местима у општинама Земен и Бојник

Број пројекта:CB007.1.11.308
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:574359.04 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2018
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Циљеви: побољшање приступачности цркве Светог Архангела Гаврилу у Бојнику и манастира Пештера у Земену, кроз развој потенцијала културног и историјског наслеђа, што резултира повећањем туристичке привлачности региона; популаризација туристичких могућности у региону кроз израду туристичког водича и организацију фестивала у Земену.

Планиране активности: реконструкција пута Придворица-Желетово у Бојнику; грађевинске активности у Земену; припрема и дистрибуција туристичког водича у 1000 примерака; и организовање фестивала у Земену.

Пројекат ће допринети побољшању приступачности туристичким локалитетима у Земену и Бојнику и повећаној атрактивности региона као туристичке дестинације.

Partners

Водећи партнер
Општина Бојник
Партнер 2
Општина Земен