Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи

Код на проекта:CB007.1.21.343
Покана:CB007.1
Приоритет:2.1 Умения и предприемачество
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):18
Стойност на договора:502440.41 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.05.2018
Област на въздействие:118 - Improving the labour market relevance of education and training systems...
Резюме на проекта:

Този проект цели да насърчи по-доброто разбиране и сътрудничество между партньорите, специално адресирани към областта на младежките потребности, подобряване на качеството на живот и подготовката на младежите да бъдат успешни, както и създаване на по-силни връзки между двете партньорски общини Болевац и Чипровци.

В рамките на проекта ще бъдат изработени съвместно лого и съвместен триезичен сайт, който ще отразява развитието на дейностите и постигнатите резултати по проекта. Ще бъде изграден младежки център - Културно-образователен център в град Болевац, Република Сърбия. Ще се реконструират две детски площадки и прилежащите им зелени площи в с. Мартиново и с. Железна, Република България. Ще бъде извършено проучване и изготвен анализ на потенциала на трансграничният регион за намаляване на младежката имиграция, както и раазработено Ръководство за местни политики в областта на младежкото предприемачество. В изпълнение на проекта ще се създаде споделена работна среда (СМП) - "Среда за млади предприемачи". Ще се проведат семинари за млади предприемачи и за жени - предприемачи в гр. Болевац и семинар "Предприемачи в областта на услугите за деца и родители" в гр. Чипровци. Ще бъдат представени възможностите за предприемачеството пред гимназисти.

Осигуряването на подходяща атрактивна учебна и жизнена среда на младите хора за тяхната активност, както и създаването на полезни умения и знания ще допринесе за намяването на изселването на младите и креативни хора, и ще подобри конкурентоспособността на региона.

Уебсайт на проекта: www.grounds-future.com

Partners

Водещ партньор
Културно образователен център - Болевац
Партньор 2
Община Чипровци