Основа за бољу будућност наше омладине

Број пројекта:CB007.1.21.343
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.1 Вештине и предузетништво
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:18
Финална вредност Уговора:502440.41 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.05.2018
Област интервенције:118 - Improving the labour market relevance of education and training systems...
Резиме пројекта:

Овај пројекат има за циљ неговање бољег разумевања и сарадњу између партнера, посебно у области решавања потреба младих, побољшавање њиховог квалитета живота и припреме младих да буду успешни, као и стварање јаче везе између две партнерске општине, Бољевац и Чипровци.

Планиране активности: 1. Развој заједничког логоа и заједничког тројезичног интернет сајта, 2. Радови на објекту за младе (Културно-образовном центру (КОЦ) Бољевац), 3. Рекострукција два игралишта и суседних зелених површина у селима Мартиново и Јележна, 4. Развој студије и анализе о потенцијалу прекограничне регије да смањи имиграцију младих, 5. Развој Водича локалне политике о омладинском предузетништву, 6. Оснивање заједничког простора за рад YES -- Young Enterpreneurship Space (Простор за младе предузетнике). 7. Обука за младе предузетнике у Бољевцу, 8. Обука за Предузетнике из области услуга намењених деци и родитељима у Чипровцима, 9. Обука за жене предузетнице у Бољевцу, 10. Презентација за срењошколце о могућностима за омладинско предузетништво.

Пружање адекватних објеката младима за њихове активности, са циљем стварања атрактивног простора за учење и живот, као и пружање корисних вештина и знања ће смањити одлив младих и креативних људи, и учиниће ову регију конкурентнијом на тржишту.

Веб-сајт пројекта: www.grounds-future.com  

Partners

Водећи партнер
Кутурно-образовни центар Бољевац
Партнер 2
Општина Чипровци