Повишаване капацитета за управление на риска при големи горски пожари в трансграничния регион – координация, обучение, наблюдение, иновативни методи и технологии

Код на проекта:CB007.1.31.189
Покана:CB007.1
Приоритет:3.1 Съвместно управление на риска
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:587856.32 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:087 - Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Проектът цели повишаване на капацитета за реакция на пожарните и спасителни служби в случай на горски и полски пожари в трансграничния регион, подобряване съвместното управление на риска при гасенето на горски пожари в трансграничния регион, както и подобряване информираността на населението относно причините за възникване на горски пожари и мерките, необходими за намаляване брояна причинени от човека бедствия и последиците от тях. 
В рамките на проекта са планирани създаването на тренировъчен център за гасене на горски пожари, разработване на Обучителна програма за гасене на горски пожари, доставка на оборудване за Областна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана (2 бр. специализирани автомобила за гасене на горски пожари, 1 специализирана система за въздушно наблюдение: микробус, 2 мултикоптера, 1 самолет; 4 лаптопа, 1 мултифункционално устройство), както и за нуждите на Сектор за извънредни ситуации в Сърбия (1 бр. оборудван автомобил за всякакви терени, 45 бр. сгъваеми пожарни помпи и др.).  Ще се разработи Съвместна оперативна процедура и План за съвместни действия. Ще бъдат проведени обучения на управленския и оперативния състав и Полево учение. Ще се проведе кампания за повишаване информираността, с цел да запознае обществеността с това, как възникват горските пожари, както и да бъдат представени научно доказани действия за намаляването им.  

Partners

Водещ партньор
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, БГ
Партньор 2
Сектор за извънредни ситуации при МВР, РС