Унапређење капацитета за управљање ризицима у случају великих шумских пожара у прекограничној области – координација, обука, мониторинг, иновативне методе и опремање

Број пројекта:CB007.1.31.189
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:3.1 Заједничко управљање ризицима
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:587856.32 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2018
Област интервенције:087 - Мере прилагођавања климатским променама и спречавање ризика који се тичу климе као и управљање таквим ризицима, нпр. ерозија, пожари, поплаве, олујни ветрови и суша, као и подизање свести, цивилна заштита и системи за отклањање последица од непогода и инфраструктуре;
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта: 1. Унапређење капацитета ватрогасно-спасилачких служби за одговор у случају шумских пожара и пожара на отвореном у прекограничној области 2. Унапређење заједничког управљања ризицима током гашења шумских пожара у прекограничној области 3. Подизање свести јавности о разлозима због којих долази до шумских пожара и неопходним мерама за смањење броја изазваних несрећа и ублажавање њихових последица.

Пројекат предвиђа: организацију тренинг центра за гашење пожара на отвореном који ће служити за обуку запосленима; израду Програма за обуку за гашење шумских пожара;  набавку  опреме (биће испоручена следећа опрема: два специјализована возила за гашење шумских пожара, један специјализован систем за ваздушно извиђање, микробус, два мултикоптера, један летачки систем, четири лаптопа, један мултифункционалан уређај и четири мобилна телефона за Регионални директорат за противпожарну и цивилну заштиту у Монтани, једно ватрогасно возило за све терене са пратећом опремом, 5 десктоп рачунара, 3 ласерска штампача, један таблет, 2 екстерна хард диска, 50 расклопивих ватрогасних пумпи, 3 лаптопа за Сектор за ванредне ситуације, у Србији); израду Заједничких оперативних процедура; израду Плана за заједничко реаговање; обуке командног и оперативног састава и теренска вежба. Информативна кампања за подизање нивоа свести грађана биће организована како би се пружиле информације о узроцима за избијање шумских пожара и научно доказаним активностима за ублажавање последица шумских пожара.

Partners

Водећи партнер
Генерални директорат за заштиту од пожара и цивилну заштиту Министарства унутрашњих послова Бугарске
Партнер 2
Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова (СВС МУП) Републике Србије