Балнеологичния туризъм - бъдещето на здравето

Код на проекта:CB007.1.11.075
Покана:CB007.1
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):22
Стойност на договора:567968.89 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:15.12.2017
Крайна дата на проекта:14.10.2019
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е повишаване на туристическата привлекателност на балнеологичните и спа дестинации в България и Сърбия. Специфична цел: Разработване на обща стратегия за развитие на туристическите дестинации: Провеждане на инициативи за опазване и промотиране на природните ресурси и културното наследство.

Проекта планира реконструкция на парк "Николай Хайтов" в гр. Сапарева баня, реконструкция на парк "Banjiica" в гр. Сокобаня и разработване на съвместна стратегия за устойчив туризъм.

Целевите групи на проекта са местни доставчици на туристически услуги, доставчици на здравни услуги и институции за постоперативно лечение, регионални и национални туристически организации, конкретни ползватели на резултатите от изпълнението на проекта - жителите на двата града, туристи и посетители, пациенти с невролгични, ортопедични и кардио и белодробни заболявания.

Partners

Водещ партньор
Община Сапарева баня
Партньор 2
Община Сокобаня