Балнеолошки туризам - будућност здравља

Број пројекта:CB007.1.11.075
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:22
Финална вредност Уговора:567968.89 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:15.12.2017
Завршетак пројекта:14.10.2019
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је повећање туристичке атрактивности за балнеолошке и спа дестинације у Бугарској и Србији. Посебни циљеви су: Развој заједничке стратегије за развој туристичких дестинација; Имплементација иницијатива за заштиту и унапређење природних ресурса и културне баштине.

Планиране активности: вођење пројекта, реконструкција Николај Хаитов парка у Сапаревој Бањи, реконструкција парка Бањица у Сокобањи, развој стратегије сарадње за развој одрживог туризма, организација и вођење почетне и завршне конференције за штампу.

Циљне групе пројекта су регионални и локални пружаоци туристичких услуга, пружаоци здравствених услуга и рекреације, регионална/национална туристичка удружења. Крајњи корисници/Корисници резултата пројекта биће: Становништво два града, туристи и посетиоци, пацијенти са ортопедским проблемима, неуролошки пацијенти, кардиолошки пацијенти, плућни болесници.

Partners

Водећи партнер
Општина Сапарева Бања
Партнер 2
Општина Сокобања