Туризъм и традиции - цветни, забавни, атрактивни

Код на проекта:CB007.1.11.220
Покана:CB007.1
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:598501.52 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Oбщата цел на проектa е разнообразяване на туристическите продукти чрез сътрудничество в трансграничния регион чрез оползотворяване на нематериалното наследство и участие на местните общности в мерки за устойчиво развитие.

В рамките на проекта ще бъдат изградени  "Музей на кукерските маски" в село Кошарево туристически обект в района Видрище. Осигуряване на развлекателни места в района с помощта на нови технологии. За музея в село Кошарево ще бъдат изработени 8 маски от местните жители. Ще бъдат организирани събития под надслов „Открий традициите“ на територията на двете селища. Ще бъде разработен електронен и 3 мобилни приложения - гайд за местните традиции.

Partners

Водещ партньор
Областна администрация Перник
Партньор 2
Община Цървени кръст, Гр. Ниш