Туризам и традиција - разнобојно, забавно, атрактивно

Број пројекта:CB007.1.11.220
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:598501.52 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2018
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је диверсификација туристичких производа кроз сарадњу у пограничном региону и коришћење нематеријалне баштине за развој туризма - Укључивање локалних заједница у мере за одрживи развој.

Главне активности пројекта су: Оснивање "Музеја Кукер маски" у селу Кошарево, за које ће локалне занатлије креирати 8 традиционалних маски; Уређење туристичке локације на подручју Видриштa; Пружање забавних садржаја на локацији коришћењем нових технологија; Рекламирање атракција кроз промотивни материјал и 3 мобилне апликације са водичем за локалне традиције; и организација догађаја "Откривање традиције" у Кошареву и Видришту. 

Partners

Водећи партнер
Обласна администрација Перник
Партнер 2
Градска општина Црвени Крст, Град Ниш