Пътеки на здравето и срещи за обмен - насърчаване на туризма в региона

Код на проекта:CB007.1.11.307
Покана:CB007.1
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:507853.20 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Цели на проекта са повишаване привлекателността на туризма в трансграничния регион на общините Нишка Баня и Земен. Проектът е насочен към капитализация на природни и исторически ресурси в района и подобряване на туристическите продукти. Чрез инвестиции в инфраструктура проектът ще допринесе за създаването на по-атрактивни условия за туризъм и ще привлече допълнителни инвестиции. Проектът ще популяризира района като туристическа дестинация.

Планираните дейности по проекта включват реконструкция и модернизация на читалището в Габров дол и създаването на изложба за кукери. В Нишка Баня инфраструктурни дейности обхващат възстановяване на пешеходни алеи, амфитеатърът и сцената в центъра на града и парка. Проектът включва организиране на обиколки във всяка от двете страни за туроператори и агенции за популяризиране на резултатите от проекта и възможностите за туризъм . Друга дейност предвижда дигитализация на основните туристически атракции в двете общини и тяхната интеграция в общ уебсайт, което допълнително ще допринесе за популяризиране на района. 

Уебсайтове на проекта: https://bulgaria-nature.org/  www.visitniskabanja.org

Partners

Водещ партньор
Община Земен
Партньор 2
Община Нишка баня