Стазе здравља и сусрета - туристичка промоција у региону

Број пројекта:CB007.1.11.307
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:507853.20 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2018
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта су повећање туристичке атрактивности прекограничног региона општина Земен и Нишка Бања. Пројекат има за циљ капитализацију природних и историјских ресурса у региону и унапређење туристичких производа. Кроз инвестиције у инфраструктуру, пројекат ће допринети стварању атрактивнијих туристичких услова и привући додатне инвестиције. Пројекат ће такође допринети популаризацији региона као туристичке дестинације.

Пројектне активности обухватају  реконструкцију и модернизацију центра заједнице у Габровом Долу и пратеће грађевинске активности. У Нишкој Бањи инфраструктурне активности покривају  рехабилитацију пешачких стаза здравља, амфитеатар и сцену у центру општине и парка. Пројекат обухвата организацију путовања у свакој општини са туроператерима, у циљу популаризације пројекта и промоцију туристичких могућности. Следећа активност предвиђа дигитализацију главних туристичких локација у обе општине, и њихову интеграцију на заједничком интернет сајту који ће додатно допринети популаризацији овог региона.

Веб-сајтови пројекта: https://bulgaria-nature.org/  www.visitniskabanja.org

Partners

Водећи партнер
Општина Земен
Партнер 2
Општина Нишка Бања