CB007.1.11.307 - Пътеки на здравето и срещи за обмен - насърчаване на туризма в региона