Joint Working Group

6th meeting of the Joint Working Group

07.09.2022

The JWG of INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Program between Republic of Bulgaria and Republic of Serbia 2021-2027 adopted Decision No 6 of September 7, 2022, by a written procedure.

The adopted documents are attached below.

5th JWG meeting

26.04.2022

On March 21, 2021, the 5th meeting of the AWG for the development of the INTERREG-IPA Cross-Border Cooperation Program between the Republic of Bulgaria and the Republic of Serbia 2021-2027 was held online.

The adopted documents are attached below.

4th meeting of the Joint Working Group

14.10.2021

The 4th meeting of the JWG for the elaboration of INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Programme between Republic of Bulgaria and Republic of Serbia 2021-2027 was held on 24 September 2021 via video conferencing.

The adopted documents are attached below.

Трећи састанак Заједничке радне групе за програмирање

04.02.2021

Заједничка радна група за програмирање, Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије 2021-2027, усвојила је Одлуку бр. 3, путем онлаjн састанка, 18. децембра 2020. године.

Други састанак Заједничке радне групе за програмирање

23.10.2020

Заједничка радна група за програмирање, Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије 2021-2027, усвојила је Одлуку бр. 2, кроз писану процедуру, 16. септембра 2020. године. 

Први састанак Заједничке радне групе за програмирање

23.10.2020

Први састанак Заједничке радне групе за израду Програма прекограничне сарадње, суфирансираног од стране ИПА III компоненте, за програмски период 2021-2027 између Републике Бугарске и Републике Србије, одржан је 8. новембра 2019. године, у Софији, у Бугарској.

Усвојена документа су у прилогу испод:

Subscribe to Joint Working Group