Пето заседание на Съвместната работна група

26.04.2022

На 21 март 2021 г. онлайн се проведе 5-та среща на СРГ за разработване на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA между Република България и Република Сърбия 2021-2027.
Приетите документи са приложени по-долу.

Facebook icon
Twitter icon