СРГ

6th meeting of the Joint Working Group

07.09.2022

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение № 6 на 7 септември 2022 г. с писмена процедура.

Приетите документи са приложени по-долу.

Пето заседание на Съвместната работна група

26.04.2022

На 21 март 2021 г. онлайн се проведе 5-та среща на СРГ за разработване на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA между Република България и Република Сърбия 2021-2027.
Приетите документи са приложени по-долу.

Четвърто заседание на Съвместната работна група

14.10.2021

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение № 4 на 24 септември 2021г. на онлайн заседание.

Приетите на заседанието документи са приложени по-долу.

Трето заседание на Съвместната работна група (СРГ)

04.02.2021

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение №3 на 18 декември 2020 г. на онлайн заседание.

Второ заседание на Съвместната работна група (СРГ)

23.10.2020

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение №2 на 16 септември 2020 г. с писмена процедура.

Първо заседание на Съвместната работна група (СРГ)

23.10.2020

Първото заседание на Съвместната работна група за разработване на програмата за ТГС, съфинансирана от ИПП III за програмния период 2021 - 2027 г. между Република България и Република Сърбия се проведе на 8 ноември 2019 г. в София, България.

Приетите на заседанието документи са приложени по-долу.

Subscribe to СРГ