Интегрирана териториална стратегия

Удължава се срокът за подаване на проектни идеи

20.01.2022

Бихме искали да Ви уведомим, че срокът за подаване на проектни идеи по кампанията за събиране на проекти, които ще се реализират по Териториалната стратегия за интегрирани мерки, се удължава до 14 февруари 2022 г.

Очакваме да представите вашите предложения чрез онлайн формуляра за проектни идеи, който е достъпен ТУК.

Първа версия на на Териториална стратегия за интегрирани мерки приети от Работната група

29.07.2021

Проектът на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г. можете да намерите прикачен по-долу.

Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г.

08.06.2021

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството си на Управляващ орган на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП между Република България и Република Сърбия в сътрудничество с Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г. стартира обществени консултации във връзка с изготвения проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата.

Subscribe to Интегрирана териториална стратегия