Интегрирана териториална стратегия

Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Териториалната стратегия от програмата България-Сърбия 2021-2027

11.05.2023

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата България-Сърбия 2021-2027 публикува за обществено обсъждане документите за кандидатстване по първия прием на проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата, които да бъдат финансирани по приоритет  2 „Интегрирано развитие на граничния регион“.

Териториална стратегия

05.05.2023

Териториална стратегия на програма INTERREG VI-A ИПП между България и Сърбия 2021—2027

Проведе се второто заседание на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

21.04.2023

 

Как ще бъдат избирани проектите за финансиране по Приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“ на програма (ИНТЕРРЕГ VІ-А) ИПП България Сърбия 2021-2027 бе основна тема на второто заседание на Стратегическия съвет на Териториалната стратегия по програмата, проведено вчера в гр. Монтана.

Удължава се срокът за подаване на проектни идеи

20.01.2022

Бихме искали да Ви уведомим, че срокът за подаване на проектни идеи по кампанията за събиране на проекти, които ще се реализират по Териториалната стратегия за интегрирани мерки, се удължава до 14 февруари 2022 г.

Очакваме да представите вашите предложения чрез онлайн формуляра за проектни идеи, който е достъпен ТУК.

Първа версия на на Териториална стратегия за интегрирани мерки приети от Работната група

29.07.2021

Проектът на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г. можете да намерите прикачен по-долу.

Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г.

08.06.2021

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството си на Управляващ орган на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП между Република България и Република Сърбия в сътрудничество с Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г. стартира обществени консултации във връзка с изготвения проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата.

Subscribe to Интегрирана териториална стратегия