Invitation for participation in public consultations on a draft Territorial Strategy for Integrated Measures under the CBC Programme between the Republic of Bulgaria and the Republic of Serbia for the programming period 2021-2027

08.06.2021

Дирекција за управљање територијалном сарадњом, у својству Управљачког тела ИНТЕРРЕГ - ИПА Програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије 2021-2027, у сарадњи са Министарством за европске интеграције Републике Србије, покренула је јавне консултације о нацрту Територијалне стратегије за интегрисане мере Програма.

Програм ће се суфинансирати из Инструмента за претприступну помоћ – ИПА III. Кључни приоритети за суфинансирање заједничких прекограничних пројеката су „Конкурентни погранични регион“, „Интегрисан развој пограничног региона“ и „Отпорнији погранични регион“.

Циљ Територијалне стратегије за интегрисане мере је да задовољи потребе Програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије за предстојећи програмски период 2021-2027 и да предложи мере за одрживи економски развој прекограничног региона. Њихова примена користиће се у оквиру приоритета програма „Интегрисан развој пограничног региона“.

Комплетан текст нацрта Територијалне стратегије за интегрисане мере у оквиру Програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије за програмски период 2021-2027 налази се у наставку.

Позивамо заинтересоване институције, организације и грађане да доставе коментаре и мишљења на предложени нацрт Територијалне стратегије за интегрисане мере до 17. јуна 2021. године у електронској форми на адресу е-поште: e-tcm@mrrb.government.bg

Примљени предлози биће објављени на веб страници Програма и биће размотрени на састанку Радне групе за подршку развоја Територијалне стратегије за интегрисане мере у оквиру Програма.

Facebook icon
Twitter icon